logo
Dětská skupina beruška od 1.9.!

Dětská skupina Beruška

 

Dne 01.09.2017 jsme otevřeli na adrese Podlesí 5375, Zlín v nově zrekonstruovaných prostorách, novou dětskou skupinu BERUŠKA.

 

Od 1. 9. 2019 pokračuje Dětská skupina ve Zlíně II.

 

 

 • Dětská skupina BERUŠKA byla vybudována a bude provozována na základě realizace projektu VYBUDOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU, č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0013996 financovaného Evropským sociálním fondem.

   

  Dětská skupina BERUŠKA je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte, jejíž prostory splňují veškeré stavební, hygienické, provozní a bezpečnostní normy vycházející ze  zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. O děti pečují kvalifikované pečující osoby.

   

  Otevírací doba je pondělí až pátek v čase od 7.00 do 16:00 hodin (včetně letních prázdnin).

   

  Provozní doba může být omezena v době vánočních svátků nebo v případně jiné nepředvídatelné a havarijní situace.

   

  Okamžitá kapacita zařízení je 12 dětí .

   

  Děti přijímáme v průběhu celého roku do naplnění okamžité kapacity.
  Dítě lze do DS umístit na plný nebo zkrácený úvazek (plný úvazek je preferován).

   

 • Podmínky pro přijetí do dětské skupiny BERUŠKA:

   

  • věk dítěte od 2 do 6 let
  • pořadí odevzdání přihlášky, podpis smlouvy a složení vratné kauce
  • zdravotní způsobilost dítěte k účasti v dětské skupině
  • povinné pravidelné očkování dítěte, případně jeho absence z důvodu trvalé kontraindikace
  • vazba alespoň 1 z rodičů na trh práce (zaměstnání, OSVČ, studium, evidence na Úřadu práce, rodič na rodičovské dovolené s trvajícím pracovním poměrem)

   

  Zápis dětí ve věku od dvou do šesti let  pro školní rok 2024/2025 probíhá do 31.5. 2024. Během měsíce června budeme informovat o přijetí dětí.

   

  Případné informace Vám rádi poskytneme na telefonu 605 480 110, na emailu info@beruskazlin.cz nebo formou facebookových zpráv.

 •  

  Ceník dětské skupiny Beruška:

   

  Rodič dítěte, který chce využívat služby péče o dítě v dětské skupině, podává:

   

   

  Následující dokumenty až po oznámení o přijetí do DS Beruška:

  • „Potvrzení lékaře“ o zdravotní způsobilosti a potvrzení  o pravidelném očkování dítěte  (doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci – dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů)
   Příloha č. 2 (potvrzení dětského lékaře)

   

   

  •  Pro OSVC – zadost o potvrzeni z CSSZ                                                                                                                                                                      Příloha OSVČ – zadost o potvrzeni z CSSZ

   

  Složení kauce ve výši 3.000 Kč v hotovosti v dětském centru Beruška, Podlesí 5375, Zlín v předem dohodnutém termínu
  (kauce bude vrácena po ukončení využívání služby péče o dítě a řádném vypořádání všech závazků).

   

  O poskytování služby péče o dítě v dětské skupině BERUŠKA uzavírá Dětské centrum Beruška z.s. s rodičem před zahájením poskytování služby písemnou „Smlouvu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině BERUŠKA“.
  Smlouvu zašlete na e-mail: libusek@centrum.cz. Jakmile budete vyrozuměni, že jste do dětské skupiny Beruška přijati, na dohodnutý termín přinesete všechny vyplněné potřebné dokumenty a originál podepsanou smlouvu.