logo
Dětská skupina beruška od 1.9.!
 • Beruščina miniškolka

  Beruščina školička zahájila provoz ve stávajících prostorách zrekonstruovaných pro potřeby miniškolky v domě na ul. Podlesí IV/5375 ve Zlíně-Jižní Svahy v roce 2009. Z původních prostor vznikly místnosti s komfortním vybavením pro provoz dětské skupiny, která je určena dětem od 2 do 6-ti let. Dále nabízíme od roku 2012 celodenní školičku v DC Beruška, ul. Ševcovská 3350/8, Zlín, od roku 2021 přesunuta na ulici Dlouá 4309, Zlín.
  Naše školička vychází především z vlastních zkušeností, nových poznatků a navazujeme na dobře zapsané jméno naší školičky v podvědomí veřejnosti.
  • Naší filozofií je uspokojení potřeb dítěte v oblasti kognitivní, sociální, fyziologické a emocionální. Cílem je rozvíjet a posilovat potenciál a individualitu každého dítěte, což směřuje k pocitu tělesné, sociální a duševní pohody. Respektujeme věkové zákonitosti, individuální potřeby a rodinné tradice.

  Chceme, aby dítě, které odchází z naší školičky, bylo optimálně připravené na vstup do MŠ, a to po stránce tělesné, psychické, sociální i duchovní. Při své práci vycházíme z toho, že školička je mnohdy prvním článkem výchovně vzdělávací soustavy, a tedy prvním článkem systematického výchovného působení. Veškeré snažení všech zaměstnanců Beruščiny školičky směřuje k tomu, aby zde dítě bylo maximálně šťastné a spokojené. Chtěli bychom, aby zůstala zachována jedinečnost programu, kde převažuje hra, která je typická a přirozená pro dětský věk jako důležitý zdroj hlubšího poznání osobnosti dítěte a jako zdroj jejich vzdělávání. Chceme se zaměřit na to, aby zůstal zachován dostatek prostoru pro hru a zábavu, neboť právě prostřednictvím herních aktivit se vedle řízených poznávacích činností nejvíce rozvíjejí a upevňují zkušenosti a vědomosti. Ke své práci a činnostem využíváme hrací centra, ve kterých děti mohou hravou formou rozvíjet a zdokonalovat nové poznatky a dovednosti při plnění tématických plánů programu školičky.

  Během roku zařazujeme co nejvíce různorodých aktivit, aby mohli děti získávat dostatek příležitostí a podnětů pro situační učení, aby mohly samy v konkrétních případech objevovat a poznávat. Chceme přitom citlivě vycházet z toho, co budou děti potřebovat pro budoucí praktický život – sebedůvěru, pocit jistoty a zejména v nich vyvolávat zájem o nové poznatky.

  ceník:

  hodinové hlídání :
  první hodina 120,- Kč,
  dvě hodiny 200,-Kč
  každá další hodina 100,-Kč

  dopolední miniškolka 400,- Kč  včetně stravného a pitného režimu
  celodenní miniškolka 550,-Kč včetně stravného a pitného režimu
  celoměsíční školné 5000,- stravné 90,-Kč/den

  Provozní doba miniškolky je 7,00 – 16,00 hod.

 • Kroužky pro děti – Dlouhá ulice

   

  Neposeda  kroužek pro děti 2 – 3 roky

   

  Podporujeme zdravý pohybový rozvoj dítěte a zaměřujeme se také na rozvoj samostatnosti a spolupráce dětí. V lekci se střídají pracovní, pohybové, hudební a výtvarné činnosti.

   

   

  Sportovní kroužek pro děti od 3 do 5 let

   

  Děti se formou zábavných her, soutěží a cvičení seznámí s jednoduchými rovnovážnými, gymnastickými a atletickými prvky. Cílem je vytvořit si kladný vztah k pohybu a lekci si užít s kamarády.

   

   

  Kondiční cvičení pro maminky s dětmi

  Lekce jsou koncipovány formou kruhových tréninků, tabaty, posilovacích cvičení. Děti se používají jako ,,zátěž“ či se zabaví s ostatními dětmi.

   

  Cena za hodinu cvičení při zaplacení zálohy je 100,-Kč, jednorázová platba 150,-Kč, dle druhu cvičení.

  Záloha 500,-Kč při nástupu do kurzu, doplatek do konce následujícího měsíce.

  Kurz je vždy od září do konce ledna, od února do konce června a červenec – srpen. Vzhledem k současné situaci jsou kurzy zkráceny.

  Do kurzu je možné přihlásit se kdykoliv během roku.

   

   

   

   

 • Taneční kroužky

  Taneční a pohybový kroužek – instruktorka Pavlína Dyjáková

  Taneční výchova pro předškolní a školní děti

  8-letá praxe v ZUŠ, učitelka tanečního oboru-přípravná taneční výchova, taneční průprava, lidový, country, klasický, historický a moderní scénický tanec.

  Úterý

  16.00 – 16.45 hodin pro děti od 3 let
   
  Cena za hodinu tancování při zaplacení zálohy je 130,-Kč, jednorázová platba 200,-Kč
   Záloha 500,-Kč při nástupu do kurzu, doplatek do konce následujícího měsíce.