logo
Dětská skupina beruška od 1.9.!
 • Beruščina miniškolka

  Beruščina školička zahájila provoz ve stávajících prostorách zrekonstruovaných pro potřeby miniškolky v domě na ul. Podlesí IV/5375 ve Zlíně-Jižní Svahy v roce 2009. Z původních prostor vznikly místnosti s komfortním vybavením pro provoz dětské skupiny, která je určena dětem od 2 do 6-ti let. Dále nabízíme od roku 2012 celodenní školičku v DC Beruška, ul. Ševcovská 3350/8, Zlín, od roku 2021 přesunuta na ulici Dlouá 4309, Zlín.
  Naše školička vychází především z vlastních zkušeností, nových poznatků a navazujeme na dobře zapsané jméno naší školičky v podvědomí veřejnosti.
  • Naší filozofií je uspokojení potřeb dítěte v oblasti kognitivní, sociální, fyziologické a emocionální. Cílem je rozvíjet a posilovat potenciál a individualitu každého dítěte, což směřuje k pocitu tělesné, sociální a duševní pohody. Respektujeme věkové zákonitosti, individuální potřeby a rodinné tradice.

  Chceme, aby dítě, které odchází z naší školičky, bylo optimálně připravené na vstup do MŠ, a to po stránce tělesné, psychické, sociální i duchovní. Při své práci vycházíme z toho, že školička je mnohdy prvním článkem výchovně vzdělávací soustavy, a tedy prvním článkem systematického výchovného působení. Veškeré snažení všech zaměstnanců Beruščiny školičky směřuje k tomu, aby zde dítě bylo maximálně šťastné a spokojené. Chtěli bychom, aby zůstala zachována jedinečnost programu, kde převažuje hra, která je typická a přirozená pro dětský věk jako důležitý zdroj hlubšího poznání osobnosti dítěte a jako zdroj jejich vzdělávání. Chceme se zaměřit na to, aby zůstal zachován dostatek prostoru pro hru a zábavu, neboť právě prostřednictvím herních aktivit se vedle řízených poznávacích činností nejvíce rozvíjejí a upevňují zkušenosti a vědomosti. Ke své práci a činnostem využíváme hrací centra, ve kterých děti mohou hravou formou rozvíjet a zdokonalovat nové poznatky a dovednosti při plnění tématických plánů programu školičky.

  Během roku zařazujeme co nejvíce různorodých aktivit, aby mohli děti získávat dostatek příležitostí a podnětů pro situační učení, aby mohly samy v konkrétních případech objevovat a poznávat. Chceme přitom citlivě vycházet z toho, co budou děti potřebovat pro budoucí praktický život – sebedůvěru, pocit jistoty a zejména v nich vyvolávat zájem o nové poznatky.

  ceník:

  hodinové hlídání :
  první hodina 120,- Kč,
  dvě hodiny 200,-Kč
  každá další hodina 100,-Kč

  dopolední miniškolka 400,- Kč  včetně stravného a pitného režimu
  celodenní miniškolka 550,-Kč včetně stravného a pitného režimu
  celoměsíční školné 5000,- stravné 90,-Kč/den

  Provozní doba miniškolky je 7,00 – 16,00 hod.

 • Kroužky pro děti – Dlouhá ulice

   

  Pohyb hrou –   kroužek pro děti 2 – 3 roky

  Pátek od 9 hodin

  Podporujeme zdravý pohybový rozvoj dítěte a zaměřujeme se také na rozvoj samostatnosti a spolupráce dětí. V lekci se střídají pracovní, pohybové, hudební a výtvarné činnosti.

   

   

  Mama fit

  Port de bras, Thera band, Tabata, posilovací cvičení, Pilos

  Cvičení je nastaveno tak, aby si maminky mohly vzít své dítko na trénink a nemusely shánět hlídání.

   

  Cena za hodinu cvičení při zaplacení zálohy je 100,-Kč, jednorázová platba 150,-Kč, dle druhu cvičení.

  Záloha 500,-Kč při nástupu do kurzu, doplatek do konce následujícího měsíce.

  Kurz je vždy od září do konce ledna, od února do konce června.

  Do kurzu je možné přihlásit se kdykoliv během roku.

   

   

   

   

 • Taneční kroužky

  Taneční a pohybový kroužek – instruktorka Pavlína Dyjáková

  Taneční výchova pro předškolní a školní děti

  8-letá praxe v ZUŠ, učitelka tanečního oboru-přípravná taneční výchova, taneční průprava, lidový, country, klasický, historický a moderní scénický tanec.

  Úterý

  16.00 – 16.45 hodin pro děti od 3 let
   
  Cena za hodinu tancování při zaplacení zálohy je 130,-Kč, jednorázová platba 200,-Kč
   Záloha 500,-Kč při nástupu do kurzu, doplatek do konce následujícího měsíce.