logo
Dětská skupina beruška od 1.9.!
 • Beruščina miniškolka

  Beruščina školička zahájila provoz ve stávajících prostorách zrekonstruovaných pro potřeby miniškolky v domě na ul. Podlesí IV/5375 ve Zlíně-Jižní Svahy v roce 2009. Z původních prostor vznikly místnosti s komfortním vybavením pro provoz celodenní školičky, která je určena dětem od 12 měsíců do 5-ti let. Dále nabízíme od roku 2012 celodenní školičku v DC Beruška, ul. Ševcovská 3350/8, Zlín, od roku 2021 přesunuta na ulici Dlouá 4309, Zlín.
  Naše školička vychází především z vlastních zkušeností, nových poznatků a navazujeme na dobře zapsané jméno naší školičky v podvědomí veřejnosti.
  • Naší filozofií je uspokojení potřeb dítěte v oblasti kognitivní, sociální, fyziologické a emocionální. Cílem je rozvíjet a posilovat potenciál a individualitu každého dítěte, což směřuje k pocitu tělesné, sociální a duševní pohody. Respektujeme věkové zákonitosti, individuální potřeby a rodinné tradice.

  Chceme, aby dítě, které odchází z naší školičky, bylo optimálně připravené na vstup do MŠ, a to po stránce tělesné, psychické, sociální i duchovní. Při své práci vycházíme z toho, že školička je mnohdy prvním článkem výchovně vzdělávací soustavy, a tedy prvním článkem systematického výchovného působení. Veškeré snažení všech zaměstnanců Beruščiny školičky směřuje k tomu, aby zde dítě bylo maximálně šťastné a spokojené. Chtěli bychom, aby zůstala zachována jedinečnost programu, kde převažuje hra, která je typická a přirozená pro dětský věk jako důležitý zdroj hlubšího poznání osobnosti dítěte a jako zdroj jejich vzdělávání. Chceme se zaměřit na to, aby zůstal zachován dostatek prostoru pro hru a zábavu, neboť právě prostřednictvím herních aktivit se vedle řízených poznávacích činností nejvíce rozvíjejí a upevňují zkušenosti a vědomosti. Ke své práci a činnostem využíváme hrací centra, ve kterých děti mohou hravou formou rozvíjet a zdokonalovat nové poznatky a dovednosti při plnění tématických plánů programu školičky.

  Během roku zařazujeme co nejvíce různorodých aktivit, aby mohli děti získávat dostatek příležitostí a podnětů pro situační učení, aby mohly samy v konkrétních případech objevovat a poznávat. Chceme přitom citlivě vycházet z toho, co budou děti potřebovat pro budoucí praktický život – sebedůvěru, pocit jistoty a zejména v nich vyvolávat zájem o nové poznatky.

  ceník:

  hodinové hlídání :
  první hodina 120,- Kč,
  dvě hodiny 200,-Kč
  každá další hodina 100,-Kč

  dopolední miniškolka 250,- Kč , stravné a pitný režim 50,-Kč děti do 3 let/starší 80,-Kč
  celodenní miniškolka 350,-Kč, stravné a pitný režim 50,-Kč děti do 3let/starší 80,- Kč
  celoměsíční školné 5000,- stravné 50,-Kč/den
  pro děti od 3 let školné 4000,- stravné 80,-Kč/den

  Provozní doba miniškolky je 7,00 – 16,00 hod.

 • Kroužky pro děti – Dlouhá ulice

  Neposeda 

  Středa

  9.30 – 10.30 hodin pro děti 2 -3 roky

   

  Kreativní dílničky pro děti

  Středa

  16.30 – 17.30 hodin pro děti 3 – 6 let

   

  Kondiční cvičení pro maminky s dětmi 

  Čtvrtek

  9.30 – 10.00 hodin

   

  Cena za hodinu cvičení při zaplacení zálohy je 80 – 120,-Kč, jednorázová platba 110 – 130,-Kč, dle druhu cvičení.

  Záloha 500,-Kč při nástupu do kurzu, doplatek do konce následujícího měsíce.

  Kurz je vždy od září do konce ledna, od února do konce června a červenec – srpen.

  Do kurzu je možné přihlásit se kdykoliv během roku.

   

   

   

   

   

 • Taneční kroužky

  Beruška Dlouhá

  Taneční a pohybový kroužek – instruktorka Pavlína Fojtíková

  Taneční výchova pro předškolní a školní děti

  8-letá praxe v ZUŠ, učitelka tanečního oboru-přípravná taneční výchova, taneční průprava, lidový, country, klasický, historický a moderní scénický tanec.

  Úterý

  16.30 – 17.15 hodin pro děti od 3 let
  Moderní tanec – instruktorka Katka Zelinková
  Čtvrtek
  16.30- 17.30 hodin pro děti 3 – 5 roky
  Taneční krůčky – instruktorka Katka Zelinková
  Pátek
  9.30 – 10.30 hodin pro děti 2 – 3 roky
   
  Cena za hodinu tancování při zaplacení zálohy je 80,-Kč, jednorázová platba 110,-Kč
   Záloha 500,-Kč při nástupu do kurzu, doplatek do konce následujícího měsíce.