logo
Dětská skupina beruška od 1.9.!

Dětská skupina Beruška

 

Dne 01.09.2017 otevíráme na adrese Podlesí 5375, Zlín v nově zrekonstruovaných prostorách, novou dětskou skupinu BERUŠKA.

 

 

 • Dětská skupina BERUŠKA byla vybudována a bude provozována na základě realizace projektu VYBUDOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU, č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006691 financovaného Evropským sociálním fondem.

   

  Dětská skupina BERUŠKA je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte, jejíž prostory splňují veškeré stavební, hygienické, provozní a bezpečnostní normy vycházející ze  zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. O děti pečují kvalifikované pečující osoby.

   

  Otevírací doba je pondělí až pátek v čase od 7.00 do 16:00 hodin (včetně letních prázdnin).

   

  Provozní doba může být omezena v době vánočních svátků nebo v případně jiné nepředvídatelné a havarijní situace.

   

  Okamžitá kapacita zařízení je 12 dětí .

   

  Děti přijímáme v průběhu celého roku do naplnění okamžité kapacity.
  Dítě lze do DS umístit na plný nebo zkrácený úvazek (plný úvazek je preferován).

   

 • Podmínky pro přijetí do dětské skupiny BERUŠKA:

   

  • věk dítěte od 2 do 6 let
  • pořadí odevzdání přihlášky, podpis smlouvy a složení vratné kauce
  • zdravotní způsobilost dítěte k účasti v dětské skupině
  • povinné pravidelné očkování dítěte, případně jeho absence z důvodu trvalé kontraindikace
  • vazba alespoň 1 z rodičů na trh práce (zaměstnání, OSVČ, studium, evidence na Úřadu práce, rodič na rodičovské dovolené s trvajícím pracovním poměrem)

   

  Zápis dětí ve věku od jednoho roku do šesti let probíhá od 1. 8. 2017.

   

  Případné informace Vám rádi poskytneme na telefonu 605 480 110, na emailu info@beruskazlin.cz nebo formou facebookových zpráv.

 •  

  Rodič dítěte, který chce využívat služby péče o dítě v dětské skupině, podává:

   

   

  • „Potvrzení lékaře“ o zdravotní způsobilosti a potvrzení  o pravidelném očkování dítěte  (doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci – dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů)
   Příloha č. 2 (potvrzení dětského lékaře)

   

   

  • Složení kauce ve výši 1.000 Kč v hotovosti v dětském centru Beruška, Podlesí 5375, Zlín v předem dohodnutém termínu
   (kauce bude vrácena po ukončení využívání služby péče o dítě a řádném vypořádání všech závazků).

   

  O poskytování služby péče o dítě v dětské skupině BERUŠKA uzavírá Dětské centrum Beruška z.s. s rodičem před zahájením poskytování služby písemnou „Smlouvu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině BERUŠKA“.
  Smlouvu zašlete na e-mail: libusek@centrum.cz. Jakmile budete vyrozuměni, že jste do dětské skupiny Beruška přijati, dne 1.9.2017 v dohodnutý čas přinesete všechny vyplněné potřebné dokumenty a originál podepsanou smlouvu.